Hantverkslärling – utbildningsbeskrivning

Utbildningen Hantverkslärling är på 500 yrkeshögskolepoäng, vilket i tid innebär 100 veckor. Den är förlagd på en godkänd arbetsplats. Utbildningen sker i lärlingsliknande former som bygger på ”Lärande i Arbete” (LIA) och samspelet mellan en kompetent och erfaren handledare och en motiverad studerande. Den speciella pedagogiken är utbildningens kärna och präglas av ett stort engagemang och eget ansvarstagande hos dig som studerande för att du ska lyckas i din utbildning.

 

Möt lärlingen Ulrika Wahlman som gör sin utbildning inom Ädelmetallsmedsyrket hos guld- & silversmeden Eva Wistedt. I filmen berättar de om utbildningen sett från deras båda perspektiv som handledare och lärling.

Utbildningsplanen är indelad i fem kurser:

  • Hantverkskunskap
  • Hantverksteknik
  • Hantverksproduktion
  • Starta och Driva företag
  • Examensarbete/Gesällprov

I utbildningen ingår produktionsövningar i det dagliga arbetet utifrån företagets verksamhet och handledarens anvisningar. Du arbetar också med egna projekt utifrån de föreskrifter som finns för just ditt yrke och som tagits upp i din individuella studiehandledning som upprättas för alla studerande.

De teoretiska delarna färgas in och används i de praktiska momenten som blir alltmer avancerade efterhand. Utbildningen avslutas med ett examensarbete/Gesällprov på hög professionell nivå som ska sammanfatta alla delarna i utbildningen.

Ekonomi

Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad via CSN som högskoleutbildning. Du får själv stå för kostnader för eventuella arbetskläder, verktyg, material och resor som behövs för att kunna genomföra utbildningen.

Handledare

De arbetsplatser eller företag som tar emot en studerande ska vara godkända av branschen och av Stiftelsen Hantverk & Utbildning. Handledaren ska ha lång erfarenhet av sitt yrke motsvarande mästarkompetens och helst inneha Gesäll- eller Mästarbrev samt ha den speciella färdighet som krävs för att lära ut handens kunskap. En viss handledarersättning utgår.

Behörighet och antagning

För att ansöka till utbildningen krävs att du har genomgått gymnasieskola med hantverksinriktning eller lärlingsprogram eller gymnasieskola och har motsvarande ett års praktisk erfarenhet inom yrkesområdet. Förkunskaperna kan du ha erhållit via en vuxenutbildning, folkhögskola, praktik eller arbetslivserfarenhet som motsvarar kunskaperna.

Det särskilda förkunskapskravet finns för att dessa erfarenheter behövs för att du på den korta tid som utbildningen är ska kunna nå utbildningens mål om anställningsbarhet eller eget företagande i yrket. Om det finns flera sökande än antalet utbildningsplatser bedöms ni sökande utifrån erfarenhet från yrkesområdet. All information om hur du ansöker till utbildningen hittar du under Ansökan.

Forum

Under utbildningen bjuds alla lärlingar och handledare in till en Lärlingsträff, som hittills har varit i Leksand. Under två dagar får ni ta del av föreläsningar, ledarskapsutbildning och möjlighet till utbyte med andra lärlingar och handledare.

Dessutom finns ett digitalt Forum för utbyte av erfarenheter och reflektioner under utbildningens gång. Där finns också allmän gemensam information om studiemedel, stipendier man kan söka mm. Det krävs inloggning för att komma in på Forum.

Dela detta inlägg