Typograf

Typografyrket i sin ursprungsform kan idag finnas på vissa muséer. En typograf är en äldre yrkesbeteckning på tryckare och sättare som arbetar i ett sätteri eller på ett bok- eller tidningstryckeri. I och med digitaliseringen av trycktekniken försvann stora delar av yrkesgruppen. En person med i viss mån liknande arbetsuppgifter kallas idag formgivare, art director eller grafiker. Den gamla tekniken och som här avses utförs i dag nästan uteslutande på olika museer runt om i landet.

Branschorganisation/förening/förbund:
GRAMUS, Sveriges Grafiska Museers Samarbetsråd – http://www.gramus.se/

Dela detta inlägg