Här hittar du allmän information för dig som studerande på Hantverkslärling. All information finns i PDF-filer som kan laddas ner och skrivas ut. För att kunna läsa och skriva ut dokumenten behöver du Adobe Reader (programmet laddar du enkelt ner från nätet utan kostnad).

Beredskapsplan-sept_2016_150x212

Klicka på bilden ovan för att läsa och ladda ner Stiftelsen Hantverk & Utbildnings
Beredskapsplan vid krissituationer.

Hantverkslarling_Drogpolicy_160926

Klicka på bilden ovan för att läsa och ladda ner Stiftelsen Hantverk & Utbildnings
Drogpolicy.

Mangfaldsplan_HOU_sept_2016

Klicka på bilden ovan för att läsa och ladda ner Stiftelsen Hantverk & Utbildnings
Mångfalds- och Jämställdhetsplan.

Utvarderingsplan_sept_2016

Klicka på bilden ovan för att läsa och ladda ner Stiftelsen Hantverk & Utbildnings
Utvärderingsplan.

Studiefinansiering
När din ansökan har behandlats hos oss och du har angett i din i ansökan att du kommer att söka studiestöd i någon form hos Centrala Studiestödsnämnden får du automatiskt en ansökansanmaning från CSN skickad till dig. Du ska då själv ta kontakt med CSN. När du påbörjat dina studier bekräftar Stiftelsen Hantverk & Utbildning detta till CSN och du själv lämnar en studieförsäkran till CSN för att du ska få dina studiemedel.

CSN:s hemsida hittar du all information om studiemedel.

Dela detta inlägg