Skeppstimmerman

Yrket är viktigt med tanke på det bestånd som finns inom gruppen ”Tall ship race” och andra organisationer där restaurerings- och renoveringsarbeten på träbåtar krävs. En skeppstimmermans arbete består av att bygga och underhålla träfartyg på ett skeppsvarv. Skeppstimmermannens verktyg är i grunden i stort de samma som en timmermans när det gäller yxor samt sågar. För skepp behövs olika verktyg för att driva den färdiga bordläggningen, däck med mera.

Branschorganisation/förening/förbund:
Svenska Varvsföreningen

Dela detta inlägg