Silversmed

Silversmeden tillverkar främst större arbeten som skålar, kannor och ljusstakar. Ofta förknippas silversmeden enbart med arbeten i metallen silver, vilket i dess ursprungliga betydelse är felaktigt. Historiskt har inte heller något silversmedsskrå funnits, utan silversmeder har tillhört guldsmedsskrået. Silversmedsyrket innebär att smeden skapar föremål med en kropp, till exempel skålar, vaser, ljusstakar och askar. Tidigare hette yrket Corpussilversmed (Corpus = kropp). Silversmeden arbetar med att driva metallen men även precis som guldsmeden med att såga, fila och löda.

Branschorganisation/förening/förbund:
Smycken & Klockor Branschorganisation – https://smyckenochklockor.se/
Guldsmedsmästarna – http://www.guldsmedsmastarna.se/

Dela detta inlägg