Mattrestauratör

En mattrestauratörs arbete består av att varsamt restaurera äldre handknutna mattor. En välgjord äldre handknuten matta kan hålla i generationer och blir i många fall vackrare för varje år, tack vare det exklusiva material de är tillverkade i. Ett visst slitage sänker inte intrycket av mattan utan är en del av ett vackert naturligt åldrande. Restaureringen kan t ex innebära att en lugg som är ojämnt sliten eller om ytskiktet av luggen skadats kan den poleras ner försiktigt för att ge en vacker jämn yta. Kunder är ofta kyrkliga församlingar, museer, kulturinstitutioner, auktionskammare eller privata samlare.

Det finns ingen formell bransch. Närliggande bransch är Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund – https://hemslojden.org/

Dela detta inlägg