Låssmed

Låssmedsyrket är ett praktiskt yrke som kan innefatta allt från planering och montering till reparation och underhåll av låssystem. Det är också ett serviceyrke med möjlighet att skapa goda och långsiktiga kundkontakter. Yrket kräver noggrannhet samt känsla för finmekanik, data och el. Branschen och yrket breddas allt mer i samband med att nya säkerhetslösningar dagligen växer fram. Arbetsuppgifter i yrket utvecklas därför mer och mer mot att också, vid sidan av det mekaniska, innefatta kompletta säkerhetslösningar, där bland annat larminstallation ingår.

Branschorganisation/förening/förbund:
Sveriges Lås och Säkerhetsleverantörers Riksförbund (SLR) – http://slr.se/

Dela detta inlägg