Jakob Ainegren

Examensarbete Stråkinstrumentmakare
Handledare: Astrid Pullar, violinbyggarmästare

Det har länge varit en dröm för mig att få möjlighet att bygga en altfiol. Jag har tilltalats av dess mörka, röstliknande klang. Sen är det spännande och en större utmaning att arbeta med större trästycken. Jag har dessutom flera vänner som spelar altfiol på hög nivå och såg framför mig hur de skulle komma att provspela min altfiol.

När examensarbetet började komma på tal kom även tanken på altfiolen tillbaka. Hur fantastiskt det vore att äntligen få bygga detta mäktiga instrument. Det vore dessutom ett viktigt tillfälle att kunna öva på, och ägna mig åt, att bygga nytt under en längre tidsperiod. Något som kan vara svårt att viga tid åt när det står högvis med reparationer och väntar. Dessutom skulle det vara bra med tanke på att det närmade sig med gesällprovet. Därför beslutade jag i samråd med min mästare Astrid Pullar att mitt examensarbete skulle utgöras av en altfiol.

Min slutsats är att det var mycket svårare att bygga en altfiol än en fiol. Samtidigt var erfarenheten från de fioler jag byggt väldigt värdefull i arbetet med altfiolen. Det inledande arbetet innefattade exempelvis att välja en ritning som jag trodde på och som skulle kunna bli ett både vackert och välklingande instrument. Även om jag ibland undrat över varför jag valde att göra ett så omfattande och ambitiöst examensarbete så har det ändå varit tillfredsställande att se instrumentet bit för bit växa fram för att till slut fullkomnas.

Än så har jag förstås inte kunnat lyssna till den färdiga altfiolen så en klanglig utvärdering återstår att göra. Men rent estetiskt känner jag att det är en modell som jag gärna bygger fler av och jag tycker om den enhetliga stil som jag upplever att det färdiga instrumentet har.

Dela detta inlägg