Gesällbrev

Gesällbrevet är ett bevis på att en hantverkare uppfyller kraven på yrkeskunnande inom sin bransch. En kvalitetsgaranti
både för hantverkarens kunder och för de företag som vill anställa. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i
Sverige utfärdas 800 – 1 000 Gesällbrev per år. Idag kan man ta sitt Gesällbrev i omkring 75 olika yrken.

Mästarbrev

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd
till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare. Det bör vara
minst två år mellan Gesällbrev och Mästarbrev.

I och med de nya Mästarbrevsbestämmelser som Sverige Hantverksråd antagit i samverkan med vissa branscher finns nu
möjligheten att ta sitt Mästarbrev genom att man går en Mästarutbildning, har arbetat i minst sex år eller 10 000 timmar i
yrket, har Gesällbrev och är aktiv i yrket.

Gesäll- & Mästarbrevskansliet

Stiftelsen Hantverk & Utbildning ansvarar för kansliet och administrerar alla  Gesäll- och Mästarbrev i Sverige. All information om Gesäll- och Mästarbrev finns på Sveriges Hantverksråds hemsida.

Kort historik om Gesäll- & Mästarbrev
Gesäll- och mästarbrev har en lång tradition i vårt land. De äldsta skråsammanslutningarna etablerades i Sverige
under mitten av 1300-talet. Skråväsendet upphörde formellt 1847 och näringsfriheten infördes 1864. I början av
1900-talet etablerades den första rikstäckande organisationen för svenskt hantverk som också blev det samlade
organet för äldre och då nyetablerade lokala hantverksföreningar i Landet. 1941 kom förordningen om Mästarbrev
för hantverkare i modern tid. Förordningen ändrades 1995 till ”Lagen och förordningen om Mästarbrev för
hantverksutövare”.
Gesällbrevets regelverk styrs av de bestämmelser som varje enskild bransch/yrkesorganisation har fastlagt i de
så kallade provbestämmelserna. Många hantverksyrken har sin egen symbol. De flesta innehåller representativa
verktyg eller andra objekt som t ex arbetsprov. Ursprunget kan härledas till äldre skråsigill. Utformningen har
varierat och har också kombinerats med eget komponerade symboler för yrket.

Dela detta inlägg