Duodji

Duodjislöjd tillverkas av samer, dvs. tillverkning som utgår från samiska traditioner, samiskt formtänkande, samiska mönster och färger.

Av tradition används naturen och renen som materialkälla som trä och horn i den hårda slöjden men även silver används i de olika smycken som är typiska för samekulturen.  I den mjuka slöjden används material som skinn, textil och rötter. Duodji spänner över ett register från utpräglat hantverk till sådana föremål, som i dagligt tal brukar kallas konsthantverk eller konst. Duodji har omisskännliga karaktärsdrag som skiljer samisk slöjd från annan slöjd och framför allt från exotisk souvenirtillverkning. Duodjimärket används också som ett äkthetsmärke för sameslöjd och samiskt konsthantverk.

 

Branschorganisation/förening/förbund:
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji – http://www.sameslojdstiftelsen.com/

Dela detta inlägg