Ciselör

Ciselören arbetar med utsmyckning och dekorationer av föremål i metall.

Ciselering är en teknik att med verktygen hammare, mejsel och puns åstadkomma reliefutsmyckning i metallen. Vid ciselering görs nedsänkningar i metallen genom att man hamrar från framsidan.
Branschorganisation/förening/förbund:
Smycken & Klockor Branschorganisation – https://smyckenochklockor.se/
Guldsmedsmästarna – http://www.guldsmedsmastarna.se/

Dela detta inlägg