Ansökan

 

Nästa kursstart augusti 2019
Ansök senast 15 april 2019
Öppet för sen ansökan!

För att ansöka till Hantverkslärling fyller du i och skickar det digitala ansökningsformuläret som du hittar via länken nedan (skulle du av någon anledning inte ha möjlighet att skicka in den digitala ansökan finns en PDF-version av ansökan att ladda ner och skicka in med vanlig post). Bifoga ett personligt brev med ansökan. Vi lägger stor vikt vid det personliga brevet som beskriver dig själv och motiverar varför du söker till utbildningen. Kopior på betyg och intyg behöver du bara skicka in om vi efterfrågar det längre fram in antagningsprocessen.

I ansökan har du möjlighet att ge förslag på arbetsplats och handledare där du kan genomföra din utbildning.


Viktigt när du fyller i ansökan till Hantverkslärling:
Under punkterna Utbildningar, Arbetsplatser och Övriga meriter ska du ange både tidsperiod och totalt antal timmar.

Tveka inte att kontakta oss på tel. 0247-369 50 eller info@hantverkslarling.se om du har några frågor kring ansökan.


Via den här länken kommer du till det digitala ansökningsformuläret!

(för att ladda ner ansökningsblanketten som PDF-fil, klicka här)

När vi fått in din ansökan kontrollerar vi att den är fullständig och att du har behörighet att ansöka till utbildningen. Är allt i sin ordning kommer du att bli intervjuad. Vi informerar då också om vad utbildningen innebär och vilka villkor och krav som gäller. Det är viktigt att du har ett starkt eget driv och en vilja att ta ansvar för din egen utbildning.

Därefter matchas sökande mot kvalificerade och godkända lärlingsplatser, så kallade LIA-platser. När denna process är klar sker antagningen. Ledningsgruppen för utbildningen fattar beslut om vilka sökande som antas till utbildningen. Hela antagningsprocessen sammanställs, dokumenteras och protokollförs för varje sökande och arkiveras i studerandesystemet.

Blir du antagen till utbildningen kontaktas du personligen.

Är du inte behörig, eller har du inte antagits på grund av för få lärlingsplatser, meddelas du skriftligen och du får också vägledning hur du kan stärka dina förkunskaper om det är möjligt.

 

Behörighet och Förkunskaper

Hantverkslärling är en eftergymnasial utbildning. För att vara behörig att söka ska du ha en godkänd gymnasieexamen och förkunskaper motsvarande 12 månaders inom det yrkesområde du ansöker till. Förkunskaperna kan du ha erhållit från hantverksprogram/lärlingsutbildning, gymnasiekurser, vuxenutbildning, folkhögskola, praktikplats, arbetslivserfarenhet eller motsvarande dokumenterade och validerade kunskaper vilket även innefattar dig som har utländsk bakgrund.

Anledningen till de särskilda kraven på förkunskaper är att du som studerande ska ha möjlighet att, under den korta tid som utbildningen är, nå utbildningens mål om anställningsbarhet eller eget företagande i yrket. Inom vissa yrken kräver branschen att du har godkänt Gesällprov för att anses färdigutbildad och för att få genomföra Gesällprovet kräver många branscher att man har minst tre års utbildning inom yrket.

 

Urval vid många sökande till samma plats

Är det fler sökande än vad det finns tillgängliga lärlingsplatser gör vi ett urval bland de behöriga. Dina dokumenterade erfarenheter valideras enligt ett poängsystem där varje tremånadersperiod ger ett poäng upp till maximalt 9 poäng
(mer än 25 mån).

Personuppgiftsbehandling

I samband med din ansökan kommer hantverkslärling att behandla dina personuppgifter. Läs mer här.

Dela detta inlägg